PRIVATNI VRT KLIJENTA, LYON

Vegetal concept, Lyon

Izložba proizvoda za krajobraznu arhitekturu

Vegetal Concept u Lyonu je napravio izložbu sa svim našim proizvodima. U projektu možete pronaći podove od sinteriranog kamena, staze od prirodnog kamena, Natural Stone Box gabione, Alubord, Gravelfix, kamenčiće i lomljeni kamen – granulate.