Klasični kameni sokl koji ima funkciju zaštite zida od prljanja i mogućih udaraca, a služi i za dovršenje završne obrade poda uza zid.