Zahvaljujući posebnim karakteristikama i spljoštenom obliku, ovi su proizvodi prikladni za zamjenu prirodne kore kao mineralnog malča kako bi zaštitili tlo od hladnoće, suhoće i korova.