#
Ležaljka TWIST
#
Pepeljara DELFO – zid
#
Pepeljara DELFO – stup
#
Pepeljara DRIVE IN
#
Klupa BREMA
sa naslonom za leđa i ruke
#
Klupa BREMA
sa naslonom za leđa 
#
Klupa BREMA
bez naslona
#
Klupa DENVER
bez naslona
#
Klupa GARDA
bez naslona
#
Klupa GARDA
sa naslonom za leđa 
#
Stolica GARDA
sa naslonom
#
Klupa GRETA
sa naslonom
#
Klupa GRETA
ravna
#
Klupa GRETA
kružna
#
Ležaljka GRETA
#
Stolica GRETA
sa naslonom
#
Stolica GRETA
ravna
#
Klupa GRETA
kružna
#
Ležaljka GRETA
#
Klupa GRETA
ravna

METALNE KLUPE