UNIKATNI OBLICI

Monoliti unikatnih oblika, velikih, čak i značajnih dimenzija, koji se zbog svojih oblika lako postavljaju.