UPUTE ZA SASTAVLJANJE

Natural Stone Box gabioni se brzo i jednostavno sastavljaju. Potrebno je samo nekoliko jednostavnih koraka da sastavite kavez i ispunite ga kamenčićima ili granulatom – lomljenim kamenom.

1) Postavite bazu i poravnajte dvije kratke strane

2) Poravnajte duge strane

3) Zatvorite sve kutove kliještima ili uz pomoć čekića

4) Podignite kratke strane i spojite ih s dugim stranama

5) Podignite duge strane

6) Duge strane spojite s kratkim

7) Kutove zatvorite kliještima, po potrebi samo prve gore

8) Postavite spone iznutra kako biste izbjegli bilo kakvu deformaciju gabiona

9) Gornji dio postavite na sredinu

10) Nastavite sa zatvaranjem vrha

11) Prazni Natural Stone Box gabion je sastavljen

12) Odaberite kamenčiće ili granulate – lomljeni kamen za ispunu

13) Ispunite Natural Stone Box gabion do vrha

14) Zatvorite s gornjom stranom

15) Zategnite kuke sa kliještima

16) Natural Stone Box gabion je sastavljen

Preuzmite UPUTE ZA SASTAVLJANJE da biste vidjeli pojedinosti o svakom pojedinom modelu.