SOKL

Klasični kameni sokl koji ima funkciju zaštite zida od mogućih udara i služi za dovršenje završne obrade poda uza zid.

Sokl sa paljenom završnom obradom

BASALTO G684

60 x 10 x d 1 cm