#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA
D 37 cm, V 160 cm, Š 72 cm, kg. 145
AGFC101
#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA IZ 3 KOMADA “TUSCANIA”
D 120 cm, V 74 cm, Š 120 cm, kg. 420
AGFC102
#
RUČNO IZRAĐENA SREDIŠNJA FONTANA OD TUFA
D 60 cm, V 120 cm, Š 60 cm, kg. 140
AGFC103
#
RUČNO IZRAĐENA SREDIŠNJA FONTANA OD TUFA
D 80 cm, V 130 cm, Š 80 cm, kg. 160
AGFC104
#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA SA VELIKIM BAZENOM
∅ 180 cm, V 170 cm, kg. 300
AGFC105
#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA
D 120 cm, V 200 cm, Š 120 cm, kg. 580
AGFC106
#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA
∅ 200 cm, V 254 cm, kg. 380
AGFC107
#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA
∅ 300 cm, V 240 cm, kg. 240
AGFC108
#
RUČNO IZRAĐENA OSMEROKUTNA FONTANA OD TUFA, CVIJET
D 74 cm, V 117 cm, Š 74 cm, kg. 150
AGFC109
#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA IZ 7 DIJELOVA
∅ 180 cm, V 130 cm, kg. 300
AGFC110
#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA IZ 7 DIJELOVA
∅ 120 cm, V 160 cm, kg. 160
AGFC111
#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA
∅ 120 cm, V 240 cm, kg. 130
AGFC112
#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA
∅ 60 cm, V 200 cm, kg. 45
AGFC113
#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA
∅ 90 cm, V 120 cm, kg. 55
AGFC114
#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA SA 4 BAZENA
D 50 cm, V 150 cm, Š 75 cm, kg. 500
AGFC115
#
RUČNO IZRAĐENA OSMEROKUTNA FONTANA OD TUFA
D 200 cm, V 200 cm, Š 200 cm, kg. 650
AGFC116
#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA (ART.200+ART.166)
D 80 cm, V 95 cm, Š 80 cm, kg. 340
AGFC117
#
RUČNO IZRAĐENA CVJETNA FONTANA OD TUFA
∅ 90 cm, V 100 cm, kg. 200
AGFC118
#
RUČNO IZRAĐENA SREDIŠNJA FONTANA OD TUFA
∅ 90 cm, V 120 cm, kg. 115
AGFC119
#
RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD TUFA
∅ 120 cm, V 120 cm, kg. 130
AGFC120