#
RUČNO IZRAĐENA I OBLIKOVANA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 60 cm, V 37 cm, Š 27, kg. 25
AGFV1
#
RUČNO IZRAĐENA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 60 cm, V 16 cm, Š 37, kg. 28
AGFV2
#
RUČNO IZRAĐENA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 80 cm, V 16 cm, Š 37, kg. 60
AGFV3
#
RUČNO IZRAĐENA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 37 cm, V 16 cm, Š 37, kg. 19
AGFV4
#
RUČNO IZRAĐENA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 37 cm, V 11 cm, Š 27, kg. 9
AGFV5
#
MALA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 37 cm, V 11 cm, Š 27, kg. 8
AGFV6
#
MALA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
∅ 37 cm, V 11 cm, kg. 1
AGFV7
#
MALA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA, ZAOBLJENA
D 60 cm, V 30 cm, Š 37, kg. 50
AGFV8
#
RUČNO IZRAĐENA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 60 cm, V 30 cm, Š 37, kg. 62
AGFV9
#
RUČNO IZRAĐENA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 120 cm, V 45 cm, Š 37, kg. 120
AGFV10
#
MODULARNA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 80 cm, V 37 cm, Š 37, kg. 45
AGFV11
AGVS11
#
RUČNO IZRAĐENA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 80 cm, V 37 cm, Š 37, kg. 80
AGFV12
#
ČETVRTASTA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 37 cm, V 37 cm, Š 37, kg. 60
AGFV13
#
PRAVOKUTNA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 90 cm, V 37 cm, Š 37, kg. 90
AGFV14
#
VELIKA ČETVRTASTA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 80 cm, V 37 cm, Š 80, kg. 210
AGFV15
#
ČETVRTASTA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA SA DEKORACIJOM
D 80 cm, V 37 cm, Š 80, kg. 190
AGFV16
#
ČETVRTASTA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA SA OKRUGLOM STRANICOM
D 80 cm, V 37 cm, Š 90, kg. 240
AGFV17
#
PRAVOKUTNA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA SA STEPENICOM
∅ 180 cm, V 53 cm, kg. 280
AGFV18
#
ČETVRTASTA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 30 cm, V 15 cm, Š 30, kg. 12
AGFV19
#
ČETVTASTA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 55 cm, V 16 cm, Š 55, kg. 28
AGFV20
#
PRAVOKUTNA POSUDA ZA CVIJEĆE OD TUFA
D 63 cm, V 6 cm, Š 19, kg. 25
AGFV21

POSUDE ZA CVIJEĆE