STUPOVI

#
STUP OD TUFA ZA SJENICE
∅ 80 cm, V 230 cm, kg. 250
EACL1
#
STUP OD TUFA SA KAPITELOM
∅ 80 cm, V 254 cm, kg. 60
EACL2
#
STUP + KAPITEL + POSUDA OD TUFA 
D 37 cm, V 230 cm, Š 37 cm, kg. 450
EACL3
#
OKRUGLI STUP OD TUFA 
razne veličine
EACL4
#
STUP OD TUFA
D 37 cm, V 225 cm, Š 72 cm, kg. 145
EACL5
#
STUP OD TUFA
D 60 cm, V 230 cm, Š 60 cm
EACL6
#
OKRUGLI STUP OD TUFA IZ 3 DIJELA
D 45 cm, V 230 cm, Š 45 cm, kg. 150
EACL7
#
MODULARNI ČETVRTASTI STUP OD TUFA
D 37 cm, V 230 cm, Š 37 cm, kg. 360
EACL8
#
ZAVRŠNI STUP OD TUFA
razne veličine
EACL9
#
KUTNI STUP OD TUFA
razne veličine
EACL10
#
KVADRATNI STUP OD TUFA
D 25 cm, V 80 cm, Š 25 cm, kg. 70
EACL11
#
KVADRATNI STUP OD TUFA
D 25 cm, V 80 cm, Š 25 cm, kg. 70
EACL12
#
KVADRATNI STUP OD TUFA
D 25 cm, V 80 cm, Š 25 cm, kg. 70
EACL13
#
DUPLI STUPOVI NA PODNOŽJU OD TUFA
D 80 cm, V 200 cm, Š 35 cm, kg. 400
EACL14
#
KVADRATNI PILASTER STUP OD TUFA
D 45 cm, V 250 cm, Š 45 cm
EACL15
#
STUPOVI OD TUFA 
razni oblici i veličine
EAPL1
#
KONUSNI STUP SA PODNOŽJEM OD TUFA 
D 37 cm, V 225 cm, Š 37 cm, kg. 150
EAPL2
#
MALI STUP S DEKORIRANOM VAZOM 
D 37 cm, V 168 cm, Š 37 cm, kg. 280
EAPL3
#
MALI STUP SA SFEROM
D 27 cm, V 168 cm, Š 27 cm, kg. 190
EAPL4