DIJAMANTNI REZ                                                                                                                                                                                            SPECIJALNI REZ                                                    

#
BLOK OD TUFA
30×15 /d 5×10; d 11-16
TUFDIA 001
#
BLOK OD TUFA
37×18 /d 5×10; d 11-16
TUFDIA 002
#
BLOK OD TUFA
40×20 / d 5×10; d 11-16
TUFDIA 003
#
BLOK OD TUFA
60×30 / d 5×10; d 11-16
TUFDIA 004
#
BLOK OD TUFA
70×35 / d 5×10; d 11-16
TUFDIA 005
#
BLOK OD TUFA
25×12 / d 5×10; d 11-16
TUFDIA 006 UNI
TANKI DIJAMANTNI REZ – SERIJA “RECTANGO”                                                                        SPECIJALNI REZ
#
OBLOGA OD TUFA TANKI DIJAMNTNI REZ, SERIJA “RECTANGO”
10×20 / d 2, 3, 4, 5, 6 cm
TUFRIV 010
#
OBLOGA OD TUFA TANKI DIJAMNTNI REZ, SERIJA “RECTANGO”
15×30 / d 2, 3, 4, 5, 6 cm
TUFRIV 011
#
OBLOGA OD TUFA TANKI DIJAMNTNI REZ, SERIJA “RECTANGO”
40×20 / d 2, 3, 4, 5, 6 cm
TUFRIV 012
#
OBLOGA OD TUFA TANKI DIJAMNTNI REZ, SERIJA “RECTANGO”
60×30 / d 2, 3, 4, 5, 6 cm
TUFRIV 013

PLOČE OD TUFA – TANKI DIJAMANTNI REZ – SERIJA “QUADRO”                                       SPECIJALNI REZ

#
ZIDNA OBLOGA OD TUFA TANKI DIJAMANTNI REZ, SERIJA “QUADRO”
10×10 / d 2, 3, 4, 5, 6 cm
TUFRIV 020
#
ZIDNA OBLOGA OD TUFA TANKI DIJAMANTNI REZ, SERIJA “QUADRO”
15×15 / d 2, 3, 4, 5, 6 cm
TUFRIV 021
#
ZIDNA OBLOGA OD TUFA TANKI DIJAMANTNI REZ, SERIJA “QUADRO”
20×20 / d 2, 3, 4, 5, 6 cm
TUFRIV 022
#
ZIDNA OBLOGA OD TUFA TANKI DIJAMANTNI REZ, SERIJA “QUADRO”
25×25 / d 2, 3, 4, 5, 6 cm
TUFRIV 023
#
ZIDNA OBLOGA OD TUFA TANKI DIJAMANTNI REZ, SERIJA “QUADRO”
30×30 / d 2, 3, 4, 5, 6 cm
TUFRIV 024
#
ZIDNA OBLOGA OD TUFA TANKI DIJAMANTNI REZ, SERIJA “QUADRO”
35×35 / d 2, 3, 4, 5, 6 cm
TUFRIV 025

MODULARNI BLOKOVI OD TUFA SA ZAOBLJENIM RUBOVIMA                                       SPECIJALNI REZ

#
MODULARNI BLOK OD TUFA SA ZAOBLJENIM RUBOVIMA
27x27x27
TUFMOD 501
#
MODULARNI BLOK OD TUFA SA ZAOBLJENIM RUBOVIMA
27x27x50
TUFMOD 502
#
MODULARNI BLOK OD TUFA SA ZAOBLJENIM RUBOVIMA
27x27x80
TUFMOD 503
#
MODULARNI BLOK OD TUFA SA ZAOBLJENIM RUBOVIMA
37x37x37
TUFMOD 504
#
MODULARNI BLOK OD TUFA SA ZAOBLJENIM RUBOVIMA
37x37x18
TUFMOD 507

BLOKOVI OD TUFA SA RAVNOM BAZOM                                                                                       SPECIJALNI REZ

#
BLOK OD TUFA SA RAVNOM BAZOM
37x27x16
TUFBUG 601
#
BLOK OD TUFA SA RAVNOM BAZOM
37x27x20
TUFBUG 602
#
BLOK OD TUFA SA RAVNOM BAZOM
37x27x27
TUFBUG 603