DIJAMANTNI TANKI REZ – SERIJA “RECTANGO”                                                           SPECIJALNI REZ

PLOČE OD TUFA – DIJAMANTNI TANKI REZ – SERIJA “QUADRO”                                                                         SPECIJALNI REZ

MODULARNI BLOKOVI OD TUFA SA ZAOBLJENIM RUBOVIMA                                                                              SPECIJALNI REZ

BLOKOVI OD TUFA SA RELJEFNIM RUBOVIMA                                                                                                                     SPECIJALNI REZ