Natural Stone Box gabioni se brzo i jednostavno sastavljaju. Potrebno je samo nekoliko jednostavnih koraka da sastavite box i ispunite ga kamenčićima ili granulatom – lomljenim kamenom.

1) Postavite bazu i poravnajte dvije kratke strane

2) Poravnajte duge stranice

3) Zatvorite sve kutove kliještima ili uz pomoć čekića

4) Podignite kratke stranice i spojite ih s dugim stranicama

5) Podignite duge stranice

6) Duge stranice spojite s kratkim

7) Kutove zatvorite kliještima, po potrebi samo prve gore

8) Postavite zatege iznutra kako biste spriječili bilo kakvu deformaciju gabiona

9) Gornji dio postavite na sredinu

10) Nastavite sa zatvaranjem vrha

11) Prazni Natural Stone Box gabion je sastavljen

12) Odaberite ispunu od kamenčića ili granulata

13) Ispunite Natural Stone Box gabion do vrha

14) Zatvorite s gornjom stranom

15) Zategnite kuke sa kliještima

16) Natural Stone Box gabion je sastavljen

Preuzmite UPUTE ZA SASTAVLJANJE da biste vidjeli pojedinosti o svakom pojedinom modelu.