SANdBOT je odgovor na izazove s kojima se susreću izvođači hidroabrazivnih radova. Stroj je dizajniran i ispitan na način da se provodi učinkovito mokro pjeskarenje bez prašine u skladu s najvišim standardima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Stroj ne stvara prašinu i smanjuje iskrenje na minimum.

PREDNOSTI

Rad bez prašine

SANdBOT radi u uvjetima u kojima zdravstveni i sigurnosni propisi ne dopuštaju pjeskarenje kvarcnim pijeskom. U usporedbi sa suhim pjeskarenjem, emisija prašine smanjena je za 95%. Dovoljan je poseban jastučić za skupljanje iskorištenog abraziva i spojeva, a dodatni šator koji pokriva radno mjesto postaje nepotreban.

Svojstva

Tijekom hidropjeskarenja bez prašine, mokro brusno sredstvo ima veću kinetičku energiju u usporedbi sa suhim abrazivom. Kao rezultat toga, njegova sposobnost lomljenja materijala za uklanjanje značajno se povećava.

Sigurnost površine

Fleksibilnost u konfiguraciji načina rada i odabiru abraziva omogućuje selektivno uklanjanje nepoželjnih slojeva uz očuvanje sigurnosti podloge.
Mogućnost regulacije tlaka radne struje na izlazu iz radne mlaznice čini uređaje univerzalnijim i lakšim za korištenje, posebno pri radu s mekim i osjetljivim površinama kao što su spomenici, pješčenjak ili drvo.

Širok izbor abraziva

Omogućuje korištenje širokog spektra abraziva ovisno o vašim željama i potrebama. Tu ulogu mogu imati: granat, olivin, bakrena troska i sintetski abrazivi.
Svi mineralni abrazivi s veličinom zrna od 0.1-1.8 mm, npr. granat, kvarcni pijesak, bakrena troska, aluminijev oksid, mikro staklene kuglice, soda

Abrazivi mogu biti suhi i mokri.

Rad bez iskrenja

Tijekom rada SANdBOT stroja za hidropjeskarenje bez prašine nema iskrenja. To omogućuje siguran rad u potencijalno eksplozivnim područjima rada. SANdBOT 100 EX i SANDBOT 200 EX namijenjeni su za rad u zonama opasnosti od eksplozije: 1 (II 2G), 21 (II 2D), 2 (II 3G), 22 (II 3D).

Mobilnost

Bez obzira na odabranu varijantu, kompaktan dizajn i težina uređaja, koja ne prelazi 200 kg, osigurava jednostavan transport.